Thumbnail

SH-816

8,100.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 495 ครั้ง

*ตู้บานเปืด 2 บาน สำหรับเก็บแฟ้มเอกสารชั้นสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มือจับชนิดบิด ขนาด 914*457*1829 mm (LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

SH-104

5,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1983 ครั้ง

*ตู้บานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บแฟ้มเอกสารชั้นสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มือจับชนิกบิด ขนาด 917*457*1829 mm(LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

SH-756

5,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 502 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บแฟ้มเอกสารชั้นสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มือจับชนิดฝังขนาด 917*457*1829 mm (LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

SH-998 P

6,900.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 487 ครั้ง

*ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสามารถใช้เก็บเอกสารต่างๆได้ ขนาด 915*457*1980 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

SH-996 P

6,600.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 456 ครั้ง

*ตู้เอกสารบานเปิด 2 บาน สามารถเก็บเอกสารขนาดต่างๆได้ ขนาด 915*457*1829 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

SH-994P

4,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1463 ครั้ง

*ตู้บานเปิด 2 บาน สามารถเก็บเอกสารขนาดต่างๆได้ ขนาด 915*457*1067 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-204

4,800.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 364 ครั้ง

*ตู้เก็บบัตร 4 ลื้นชัก ใช้เก็บบัตรตามโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการเหทาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติ ขนาด 541*616*807mm(LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

D-205

6,800.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1654 ครั้ง

*ตู้เก็บบัตร 5 ลิ้นชักตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการเหมาะสำหรับเก็บแฟ้มประวัติ ขนาด 541*616*1322 mm (LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

DR-210

3,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1420 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารขนาด A3 ชนิด 10 ลิ้นชักเหมาะสำหรับเหก็บเอกสารที่ต้องการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะงานพิมพ์ต่างๆ(LUCKY)… อ่านต่อ

Thumbnail

DR-215

4,800.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1520 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารขนาด A3 ชนิด 15 ลิ้นชักเหมาะสำหรับเก็บเอกสารที่ต้องการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะงานพิมพ์ต่างๆ… อ่านต่อ

Thumbnail

DR-110

2,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 403 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก ขนาด 2798*459*653 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

DR-115

3,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 470 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด 278*459*922 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

FA-410

1,700.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 416 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก ขนาด 265*381*526 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

FA-412

1,900.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 468 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะขนาด12ลิ้นชัก ขนาด265*381*618 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

FA-405

1,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 434 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะขนาด 5 ลิ้นชัก ขนาด 265*381*296mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

FA-407

1,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 428 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะ ขนาด7 ลิ้นชัก ขนาด 265*381*388 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

S-1048

1,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 427 ครั้ง

*ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด 1118*1220*150 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

S-1032

1,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 428 ครั้ง

*ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด 1118*814*150 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

S-048

1,500.00  บาท

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 399 ครั้ง

*ขารองตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด 11198*1220*290 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

S-032

1,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 439 ครั้ง

*ขารองตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด1118*814*290 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-5048

12,500.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 613 ครั้ง

*ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด 1118*1220*510 mm (LUCLY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-4032

9,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 434 ครั้ง

*ตู้เก็บหรือแผนที่ขนาด 1118*814*510 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-814

10,000.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 601 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติมีตัวล็อคลิ้นชักกันหลุด ขนาด 470*620*1320 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-742

3,000.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 464 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 464*616*720 mm (LUCKY)300 อ่านต่อ

Thumbnail

D-743

4,100.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 482 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชักกุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 464*616*1020 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

D-744

5,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1993 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 464*616*1320 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

DA-102

3,000.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 439 ครั้ง

*ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 464*616*720 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

DA-103

4,200.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 405 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชักกุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 646*616*1020 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

DA-104

5,300.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 410 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักกุญแจล็อคอัตโนมัติ ขนาด 464*616*1320 mm (LUCKY) อ่านต่อ

Thumbnail

DD-992 P

3,400.00  บาท

ยอดนิยม

 • สร้างเมื่อ
 • ดู 1632 ครั้ง

*ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก มีระบบป้องกันล้มเปิดได้ทีละชั้น ขนาด 464*616*720 mm (LUCKY) อ่านต่อ